کارت بانکی

۲۶ مرداد: اعداد روی کارت بانکی

شماره ۱۶ رقمی روی کارت، یکی از مهم­‌ترین اطلاعات کارت بانکی است. تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا شماره کارت بانکی ۱۶ رقم دارد و یا الگوریتم شماره بانکی چیست؟

۱۶ تیر: CVV2 چیست؟

 CVV2 نام دیگر شماره شناسایی مشتری است که یک کد سه یا چهار رقمی است و بر روی کارت بانکی فرد چاپ می‌شود