خرید شارژ

۱۶ تیر: CVV2 چیست؟

 CVV2 نام دیگر شماره شناسایی مشتری است که یک کد سه یا چهار رقمی است و بر روی کارت بانکی فرد چاپ می‌شود