تغییرات نسخه ۴.۴

  • کارت به کارت از مبدا بانک صادرات
  • رفع مشکل کندی به اشتراک گذاری رسید تراکنش
  • رفع باگ و بهبودهای جزئی عملکرد
دیدگاه خود را وارد کنید