تغییرات نسخه ۴.۲

  • امکان استعلام قبض تلفن ثابت
  • امکان استعلام قبض موبایل تله کیش
  • امکان دریافت گزارش اعتبار بانکی اشخاص
  • بهبودهای جزئی در عملکرد و رابط کاربری
دیدگاه خود را وارد کنید