تغییرات نسخه ۴.۱

  • یادآور هوشمند در زمان اتمام شارژ و بسته اینترنت
  • اطلاع رسانی از دریافت پول ارسالی از طرف دوستان
  • بهبود امکان ارسال پول به دیگران
  • بهبود امکان یکپارچه اسکن کارت بانکی، بارکد قبض و کدهای کیو آر
  • بهبود بخش مخاطبین
دیدگاه خود را وارد کنید