تغییرات نسخه ۴.۰

  • قابلیت جدید تعاملی با مخاطبین و دوستان و نمایش سوابق تعاملات مالی با هر مخاطب
  • قابلیت اسکن یکپارچه و امکان ارسال پول به کارت از طریق اسکن آن
  • اضافه شدن امکان کارت به کارت از مبدا بانک خاورمیانه
  • اضافه شدن امکان کارت به کارت از مبدا موسسه اعتباری ملل
  • بهبود بخش دعوت از دوستان
دیدگاه خود را وارد کنید