تغییرات نسخه ۳.۶

  • راه اندازی جشنواره جدید
  • اضافه شدن زبان کوردی
  • بهبود خرید شارژ و بسته اینترنت
  • بهبود خطاهای انتقال وجه از مبدا بانک سپه
  • اضافه شدن امکان کارت به کارت از بانک قوامین
دیدگاه خود را وارد کنید