تغییرات نسخه ۳.۵

  • صفحه اصلی پویا با امکانات جدید
  • امکان پرداخت اقساط بیمه
  • امکان خرید شارژ با مبالغ دلخواه
  • راهنمای انتقال وجه به شبا
  • بهبود پیغام ها و خطاهای کاربری
  • بهبود فرآیند افزودن کارت جدید
دیدگاه خود را وارد کنید