تغییرات نسخه ۳.۳

  • امکان دعوت از دوستان با کد دعوت
  • امکان ذخیره کردن شماره شبای مقصد
  • امکان ارسال پول به شماره شبا از طریق لیست مخاطبان
  • بهبود فرآیند خرید شارژ و بسته
  • بهبود فرآیند دریافت پول
  • رفع ایرادات جزئی و بهبود کارایی
دیدگاه خود را وارد کنید