تغییرات نسخه ۳.۲.۷

  • ارسال پول از مبدأ تمامی کارت‌های عضو شتاب به شبا
  • تغییر کیبرد تاریخ انقضای ثبت کارت
  • امکان جستجو و حذف سوابق دریافت پول
  • امکان کم کردن زمان مورد انتظار برای دریافت رمز ورود در تنظیمات
  • اصلاحات ظاهری و کاربری
  • افزایش کارایی و بهبود برخی ایرادات
دیدگاه خود را وارد کنید