تغییرات نسخه ۳.۲.۶

  • امکان نیکوکاری، فاکتور، خرید بسته اینترنت و پرداخت قبض بیش از ۲ میلیون ریال
  • اصلاحات ظاهری و کاربری
  • افزایش کارایی و بهبود برخی ایرادات
دیدگاه خود را وارد کنید