تغییرات نسخه ۳.۲.۱۰

  • بهبود فرآیند و افزایش امنیت کارت به شبا
  • افزایش سقف مبلغ انتقال وجه از کارت به شبا
  • رفع باگ مربوط به بسته شدن ناگهانی اپلیکیشن
  • اضافه شدن امکان پرداخت صدقه
  • بهبود فرآیند خرید شارژ و بسته اینترنت
  • بهبود فرآیند پرداخت قبض و جریمه
  • اصلاحات در ترجمه زبان تورکی
  • رفع اشکالات جزئی
دیدگاه خود را وارد کنید