تغییرات نسخه ۲.۴.۷

  • بهینه‌سازی عملکرد سامانه همراه کارت و رفع برخی باگ‌های جزئی
دیدگاه خود را وارد کنید