تغییرات نسخه 5.9.23

  • تشخیص خودکار قبض
  • تشخیص خودکار رمز پویا (برای کاربران گوگل پلی)
  • رفع مشکلات جزئی
دیدگاه خود را وارد کنید