ورود با رمز

ورود با رمز

برای تامین امنیت اطلاعات مالی شما، نیاز است که کاربران در اولین ورود خود به اپلیکیشن، رمزی را تعریف کرده تا در دفعات بعدی با استفاده از آن وارد همراه کارت شوند. در بازه‌های زمانی خاصی، شما می‌توانید با ورود به بخش تنظیمات اپلیکیشن این رمز را تغییر داده تا از ربوده شدن اطلاعات خود توسط دیگران جلوگیری کنید.

دیدگاه خود را وارد کنید