مدیریت کارت‌های مبدا و مقصد

مدیریت کارت‌های مبدا و مقصد

شما می توانید شماره کارت‌های خود و تاریخ انقضای آنها را در همراه کارت ذخیره کنید تا در هر تراکنش نیازی به ورود این اطلاعات نداشته و فقط با ورود رمز دوم و 2cvv خریدهای خود را انجام دهید. از طرفی دیگر نیازی نیست که همیشه کارت‌های بانکی خود را به همراه داشته باشید. به علاوه، می‌توانید شماره کارت‌های مقصدی که تبادل مالی بیشتری با آنها دارید را هم ذخیره کنید.

دیدگاه خود را وارد کنید