درخواست پول

درخواست پول

از طریق این امکان می‌توانید از مخاطبین همراه کارتی خود در اپلیکیشن درخواست پول کنید. دریافت پول از دیگران بستگی به سقف کارت به کارت بانک مبدا داشته و تا سقف 3 میلیون تومان امکان پذیر است.

دیدگاه خود را وارد کنید