اشتراک‌گذاری رسید تراکنش

اشتراک‌گذاری رسید تراکنش

هر شخصی بعد از انتقال وجه معمولا رسید آن را برای شخص دریافت کننده ارسال می‌کند. در همراه کارت برای هر نوع تراکنشی امکان به اشتراک گذاری رسیدهای مناسبتی با طرح‌های مختلف از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فرآهم شده است.

دیدگاه خود را وارد کنید