کلیه تراکنش های همراه کارت بر چه بستری انجام می‌شود؟

کلیه تراکنش‌های همراه کارت بر بستر اینترنت به صورت رمزگذاری شده و امن انجام می‌شود.

دیدگاه خود را وارد کنید