کارت به کارت با اَپ یعنی چی؟ یکی از دوستانم خواسته است “کارت به کارت با اَپ” انجام دهم، منظورش چیست؟

منظور انجام کارت به کارت از طریق اَپ موبایل می‌باشد. با نصب اپ همراه کارت می‌توانید، کارت به کارت کنید. پس از نصب همراه کارت، وارد آن شوید. سپس کارت بانکی خود را تعریف کنید و کارت به کارت خود را انجام دهید. بنابراین برای “کارت به کارت با اَپ” می‌توانید از اپلیکیشن همراه کارت استفاده کنید.

دیدگاه خود را وارد کنید