چطوری رمز دوم کارتم را بگیرم؟

با مراجعه به خودپردازهای بانک صادرکننده کارت‌تان می‌توانید رمز دوم (یا اینترنتی) را بگیرید.

دیدگاه خود را وارد کنید