چگونه با OCR ورود اطلاعات کارت انجام می شود؟

با استفاده از دوربین موبایل و اسکن شماره کارت، همراه کارت شماره کارت و نام دارنده آن را تشخیص می­دهد و آن را به کارت­های مبدأ شما اضافه می­کند.

دیدگاه خود را وارد کنید