چرا هنگام اشتراک‌گذاری در اندروید اجازه دسترسی به فایل‌ها و عکس‌های حافظه گوشی را درخواست می‌کند؟

اگر بخواهید نتیجه تراکنش‌های خود را با شخصی به اشتراک بگذارید، به دلیل این‌که ابتدا عکس در حافظه گوشی ذخیره می‌شود باید اجازه دسترسی به آن را بدهید، در صورتی‌که که این اجازه توسط کاربر به سامانه همراه کارت داده نشود امکان به اشتراک‌گذاری نتیجه تراکنش برای کاربر نیز وجود نخواهد داشت. توجه داشته باشید که از لحاظ ایمنی، سامانه همراه کارت به فایل‌های شخصی شما دسترسی نخواهد داشت.

دیدگاه خود را وارد کنید