چرا لوگوی بانک آینده دیگر در همراه کارت نیست؟

به دلیل آنکه بانک آینده جزو شرکای تجاری همراه کارت می‌باشد، لوگوی این بانک به صفحه شرکای تجاری در همراه کارت منتقل شده‌است.

دیدگاه خود را وارد کنید