چرا در همراه کارت از لوگوی شرکت فناوری همراه پیدا استفاده شده است؟

شرکت فناوری همراه پیدا مسئولیت توسعه تجاری این نرم‌افزار را به عهده دارد.

دیدگاه خود را وارد کنید