چرا در مرحله دریافت کد تأییدیه همراه کارت کد را به صورت خودکار از درون پیامک دریافتی تشخیص نمی‌دهد؟

این قابلیت در گوشی‌های اندروید فعال است. اما باید به همراه کارت اجازه خواندن پیامک‌ها را بدهید.

دیدگاه خود را وارد کنید