چرا خدمات سپرده از همراه کارت نسخه 3 حذف شده است؟ برای استفاده از خدمات سپرده باید چه کاری انجام دهم؟

به دلیل اینکه خدمات سپرده در برنامک “کیلید” بانک آینده ارائه می‌شود این خدمات از “همراه کارت” حذف گردیده‌است. برای استفاده از این خدمات باید برنامک “کیلید” را از وب سایت بانک آینده دریافت نمایید.

همچنین می‌توانید خدمات سپرده خود را از طریق “پیشخوان مجازی” بانک آینده نیز استفاده نمایید.

دیدگاه خود را وارد کنید