چرا اطلاعات من با گزینه “پاک کردن همراه کارت” روی سرور همراه کارت باقی می‌ماند؟ آیا همراه کارت حق نگهداری این اطلاعات را دارد؟ من نمی‌خواهم این اطلاعات روی سرور بماند و باید از سرور همراه کارت هم حذف گردد.

همراه کارت به دلیل بخشنامه‌های بانک مرکزی و پلیس فتا موظف به نگهداری این اطلاعات است و از نظر قانونی این حق را دارد. این اطلاعات به صورت رمزگذاری شده و امن روی سرور به دستور بانک مرکزی و پلیس فتا نگهداری می‌شوند و امکان حذف آنها وجود ندارد.

دیدگاه خود را وارد کنید