هنگام انتقال وجه با خطای “پاسخی از سمت سرور دریافت نشد” مواجه می‌شوم، چه کاری باید انجام دهم؟

در صورت عدم وجود مشکل کلی (مانند مشکل در ارتباط اینترنت دستگاه)، باید شماره کارت مبدأ را یک‌بار به طور کلی همراه کارت را ببندید و دوباره وارد شوید سپس به انجام تراکنش اقدام نمایید. اگر مشکل برطرف نشد با تلفن مرکز تماس درج شده درون بخش سازندگان همراه کارت تماس بگیرید و مشکل‌تان را مطرح نمایید.

دیدگاه خود را وارد کنید