نسخه آیفون ساعت هوشمند (Apple Watch) همراه کارت را چگونه نصب کنم؟

در صورت وصل بودن ساعت هوشمندتان به گوشی پس از نصب همراه کارت روی گوشی آیفون نسخه ساعت هوشمند آن نیز فعال خواهد شد.

دیدگاه خود را وارد کنید