میشه برای سیم‌کارت‌های ترابرد شده در همراه کارت شارژ خرید؟

بله، امکان شارژ سیم‌کارت‌های ترابرد شده در همراه کارت وجود دارد.

دیدگاه خود را وارد کنید