من نسخه ۳ همراه کارت را دارم، اگر آن را به نسخه ۴ به روز رسانی نکنم چه می‌شود؟

امکان استفاده نسخه ۳ وجود ندارد. برای استفاده از خدمات همراه کارت باید نسخه خود را به ۴ بروزرسانی کنید.

دیدگاه خود را وارد کنید