منظور از تراکنش‌های مالی چیست؟

هر تراکنشی که منجر به جابجایی پول شود تراکنش مالی به حساب می‌آید. بنابراین تراکنش‌هایی چون دریافت موجودی و دریافت ۱۰تراکنش آخر، تراکنش مالی نبوده و تراکنش‌های انتقال وجه، پرداخت قبض، خرید شارژ، خرید بسته اینترنت و پرداخت خریدهای اینترنتی تراکنش مالی محسوب می‌شوند.

دیدگاه خود را وارد کنید