قصد تعویض گوشی خود را دارم، آیا اطلاعات کارت‌ها و سوابق تراکنش پس از تعویض گوشی و نصب همراه کارت روی گوشی جدید، حفظ می‌گردد؟ برای اینکه این اطلاعات به گوشی جدید منتقل شود باید چه کاری انجام دهم؟

بله، اطلاعاتی مانند شماره کارت‌ها و سوابق تراکنش حفظ می‌شود و به صورت خودکار به گوشی جدید که با همان شماره همراه قبلی روی آن همراه کارت نصب شده است، منتقل می‌گردد. نیازی به انجام کار خاصی از طرف شما نیست. همراه کارت به صورت خودکار اطلاعات شما را به گوشی جدید منتقل می‌کند.

دیدگاه خود را وارد کنید