منظور از نسخه جدید همراه کارت کدام نسخه (Version) است؟

در صورتی که سیستم عامل گوشی شما android است *.*.6 یا به اختصار 6 به عنوان نسخه جدید در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که سیستم عامل گوشی شما IOS است *.*.5 یا به اختصار 5 به عنوان نسخه جدید در نظر گرفته می‌شود.

دیدگاه خود را وارد کنید