سقف مبلغ انتقال وجه در سامانه همراه کارت چقدر است؟

برای مشاهده سقف کارت به کارت بانک‌ها به صفحه زیر مراجعه نمایید:

سقف کارت به کارت

 

دیدگاه خود را وارد کنید