در همراه کارت با یک کارت می‌خواهم تراکنشی انجام دهم (خرید شارژ، بسته اینترنت، پرداخت قبض، پرداخت خرید اینترنتی، انتقال وجه کارت به کارت، دریافت موجودی یا ۱۰ تراکنش آخر) ولی “پیغام کارت یافت نشد” می‌دهد، چرا؟

احتمالاً شما همراه کارت را با همین شماره همراه روی دستگاه دیگری هم دارید که در آن دستگاه این کارت را حذف کرده‌اید اما در این دستگاه تغییرات انجام نشده‌ است، یک‌بار همراه کارت خود را ببندید و دوباره باز کنید و اگر می‌خواهید با همین شماره کارت تراکنش خود را انجام دهید آن را دوباره در همراه کارت خود تعریف نمایید.

دیدگاه خود را وارد کنید