حداکثر تعداد کارت‌هایی که می‌توانم در “کارت‌ها” ذخیره کنم، چقدر است؟

این سامانه از لحاظ تعداد ذخیره کارت، نامحدود می باشد.

دیدگاه خود را وارد کنید