برای فعال‌سازی همراه کارت باید به شعب بانک مراجعه کنم؟

خیر. شما می‌توانید بعد از نصب عضو شوید و از برنامه استفاده نمایید.

 

 

دیدگاه خود را وارد کنید