با همراه کارت میشه کارت به کارت کرد؟

بله از نسخه (۲٫۴٫۷) همراه کارت به بعد، امکان انتقال وجه از کارت بانک‌های آینده، صادرات، ملی، ملت، کشاورزی، انصار، سرمایه، شهر، ایران زمین، پاسارگاد، دی، سامان، حکمت، پارسیان، تجارت، اقتصاد نوین، مهر اقتصاد، صنعت و معدن، سپه، قوامین، گردشگری، موسسه اعتباری ملل (عسکریه)، خاورمیانه، کارآفرین، موسسه اعتباری نور، توسعه صادرات، رفاه کارگران و پست بانک ایران ایجاد شده است. همچنین امکان انتقال وجه از کارت‌های بانک مهر اقتصاد به کارت‌های همین بانک نیز در همراه کارت وجود دارد.

دیدگاه خود را وارد کنید