آیا گزینه “پاک کردن همراه کارت” اطلاعات کارت و سوابق تراکنش من را از روی گوشی حذف می‌کند؟ و دیگر قابل بازگشت نیست؟

بله این اطلاعات از روی گوشی شما حذف می‌گردد ولی در هر زمان که دوباره با این شماره همراه وارد همراه کارت شوید این اطلاعات به صورت خودکار باز خواهند گشت.

دیدگاه خود را وارد کنید