آیا همراه کارت متعلق به بانک آینده است؟

خیر، مالکیت مادی همراه کارت متعلق به شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا است و توسعه تجاری آن توسط شرکت فناوری همراه پیدا انجام می‌شود. اما شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا زیر مجموعه و متعلق به بانک آینده است.

دیدگاه خود را وارد کنید