آیا می‌توانم نسخه ساعت هوشمند اندروید (Android Wear/Watch) همراه کارت را از کافه بازار دریافت کنم؟

خیر برای دریافت نسخه ساعت هوشمند اندروید همراه کارت حتماً باید همراه کارت خود را از طریق Google Play نصب کرده باشید.

دیدگاه خود را وارد کنید