آیا می‌توانم نسخه‌های قبلی همراه کارت را از سایت‌های دیگر/متفرقه نصب کنم؟

بله، ممکن است به صورت غیر قانونی در وب سایت‌های دیگر نسخه‌های مختلف همراه کارت ارائه شود، ولی مسئولیت استفاده از آن‌ها و بروز هرگونه مشکل یا سوء استفاده از اطلاعات شما، به عهده خود شما خواهد. نرم افزارهایی که در دیگر وب سایت‌ها به صورت غیر مجاز ارائه می‌شوند مورد تأیید همراه کارت نمی‌باشند و ممکن است این نرم افزارها مشکلاتی امنیتی نیز داشته باشند.

دیدگاه خود را وارد کنید