آیا قبل از نصب نسخه جدید (3.x.x) باید نسخه قبلی را حذف کنم؟

خیر شما می‌توانید نسخه جدید (3.x.x) همراه کارت را روی نسخه قبلی خود نصب نمایید. اما قبل از اقدام برای نصب نسخه جدید (3.x.x) یکبار از صفحه اول همراه کارت به قسمت “تنظیمات” بروید و روی منوی “همگام سازی اطلاعات” کلیک (لمس) کنید تا اطلاعات شما با سرور همراه کارت همگام سازی شود.

دیدگاه خود را وارد کنید