آیا در نسخه جدید (3.x.x) همراه کارت می‌توان از بستر پیامک استفاده نمود؟

خیر. در نسخه جدید (3.x.x) همراه کارت تنها با استفاده از بستر اینترنت می‌توان از امکانات همراه کارت استفاده نمود. به دلیل محدودیت‌های بستر پیامک این امکان در نسخه جدید (3.x.x) همراه کارت حذف گردیده‌است.

دیدگاه خود را وارد کنید