آیا دارندگان حساب‌های مشترک نیز می‌توانند از همراه کارت استفاده نمایند؟

در صورتی‌که این حساب دارای کارت بانکی باشد، بله امکان استفاده از خدمات کارت برای این گروه از مشتریان بانک‌ها وجود دارد.

دیدگاه خود را وارد کنید