آیا تنها مشتریان بانک خاصی قابلیت استفاده از سامانه همراه کارت را دارند؟

خیر، در سامانه همراه کارت، مهم نیست شما مشتری کدام بانک هستید. تنها با داشتن یک کارت بانکی عضو شتاب، می‌توانید از خدمات کارتی شتابی سامانه همراه کارت استفاده نمایید.

دیدگاه خود را وارد کنید