آیا برای نصب همراه کارت در آیفون باید تنظیمات خاصی انجام دهم؟

در iOS نسخه 9 به بعد پس از نصب نرم‌افزار به این ترتیب عمل نمایید:

Menu -> Setting -> General -> Profile (Device Manager) -> Nexus Original Ltd -> trust or Verify

دیدگاه خود را وارد کنید