آیا برای نصب نسخه ساعت هوشمند همراه کارت در آیفون باید نسخه گوشی را داشته باشم؟

بله، پس از نصب همراه کارت روی گوشی آیفون به طور خودکار همراه کارت روی ساعت هوشمند متصل به آن گوشی فعال خواهد شد.

دیدگاه خود را وارد کنید